• Politiek ontbijt
 • Conferentie 25 mei 2016
 • Alles is Gezondheid congres 2017

Commissie

Goed, gezond werk. Daar staat de Commissie Werk Gezondheid voor. Omdat het bijdraagt aan de gezondheid van mensen én omdat het een goede investering voor bedrijven en de maatschappij is.  

Het gaat dan om werk dat bij iemands kwaliteiten en mogelijkheden past, en deze zelfs versterkt en verder ontwikkelt. Met nadrukkelijk aandacht voor een omgeving die goed, gezond werken ondersteunt. 

Met een breed samengestelde commissie van verzekeraars, wetenschappers en bedrijven zet de commissie in op meer kennis, bewustwording, maatschappelijk en politieke agendering van het belang van goed, gezond werk. Met specifieke aandacht voor duurzame inzetbaarheid, psychosociale arbeidsbelasting en werken met een chronische aandoening.

 

Actueel

 • Paul Blokhuis: besteed aandacht aan werkbehoud!

  Paul Blokhuis: besteed aandacht aan werkbehoud!

  Besteed  in alle preventie-activiteiten aandacht aan het werk en werkbehoud, omdat werken de gezondheid bevordert en werkbehoud loont. Voor de burger én de samenleving. Zorg dat in de gezondheidszorg aandacht is voor werk en werkbehoud. Zodat eenieder die werkt en ziek wordt, kan blijven meedoen.

  Oproep aan de bewindsleden

  Lees meer

 • Good examples of work and chronic conditions

  impressions for inspiration

  Highlights of the Results of the exploration of European initiatives for stay at work with a chronical condition and job opportunities for (young) people with a chronic condition   

  Results of the exploration of European initiatives for stay at work with a chronical condition and job opportunities for (young) people with a chronic condition

  Lees meer

 • Good Workathon

  Alles is gezondheid …

  Een good workathon is een samenvoegsel van ‘good work’ en ‘hackathon’. Een hackathon is weer een samentrekking van hacken en marathon, met als opzet dat een groep techneuten in een marathonachtige sessie een weerbarstig probleem (‘wicked problem’) kraakt.

  Dit idee is door Alles is Gezondheid, werkgeversorganisatie AWVN, de Commissie Werk Gezondheid, bedrijvennetwerk De Normaalste Zaak, trainings- en adviesbureau SBI Formaat en zorgverzekeraar ONVZ omgevormd naar een good workathon waarin een groep met diverse achtergronden een lastig maatschappelijk vraagstuk rond werk kraakt. Deze organisatie tekenen ook voor het vervolg van de Good Workathon door het ondertekenen van een Pledge

   

  Het weerbarstig probleem van deze Good Workathon is:

  ‘Hoe maken we van mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen, onze best werkenden’

  Lees meer

 • Insight into an international approach of working with a chronic condition

  A practical exploration                                                                                                        
  Project summary, November 22 2017

  Advisory report on work and chronic conditions

  In 2016 a working group of the SER[1], consisting of representatives of members of employers and employees publicized an advisory report ‘Work: it’s important to everyone – An advisory report on managing chronic illness at work’[2]. The advisory report is a response to a request for advice from the Ministers of Public Health, Welfare and Sport and of Social Affairs and Employment. After publication, the same ministers requested the SER and the field parties to make work of the recommendations made in this report. For the purpose of following the progress in the field, the working group of the SER is combined with the Dutch Patient Federation, the Dutch Commission Work Health and some other organizations. It is called the ‘Working Group on Chronically Ill People’.

  Aim of the exploration
  This exploration provides the working group with an overview of information, examples and strategies aimed at working with a chronic illness in other countries to inspire the Dutch policy on working with a chronic disease and stimulation job opportunities for young people with a chronic illness. The focus is on European initiatives.

  Job retention and job opportunities for young people
  The exploration concerns practical and evidence based foreign initiatives aimed at working with a chronic illness and stimulating job opportunities for young people with a chronic illness. With an eye for unusual collaborations, an innovative approach and projects that are still in the starting blocks.

  These examples from abroad can be found via:

  • Online desk research
  • Inventory via Dutch network contacts
  • Inventory via foreign network contacts

  Preparation study trip
  In addition to an overview with foreign examples, the Dutch Working Group on Chronically Ill People receives a proposal which foreign initiatives are interesting to visit to inspire Dutch policy. An important aspect of the initiatives to be visited is what the infrastructure of the approach looks like. In close consultation with the relevant ministries, the secretariat of the SER and the working group, we compile a program and scenario for the study trip to the chosen initiatives.

  Planning

  November 2017 – January 2018

  More information
  Secretariat Dutch Commission Work Health
   p/a Foundation Dutch Center Work Health | Zonnehof 25 | 3811 ND Amersfoort NL
  T. +31 6 53 92 15 98 (Paul Baart) | E. commissie@werkgezondheid.nlW. www.werkgezondheid.nl 

   

    

  [1] The Social and Economic Council of the Netherlands (SER) advises the Dutch Government and Parliament on key points of social and economic policy. It also undertakes activities arising from governance tasks and self-regulatory matters, and functions as a platform for discussions of social and economic issues. The Council consists of independent Crown-appointed members, employers, and employees.

   

  [2] An English abstract is available: https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/chronic-illness-at-work.aspx

  Lees meer

 • Oproep aan het nieuwe kabinet:

  stel een Minister van Werk én Gezondheid aan

  Gezondheid, werk en geluk zijn sterk met elkaar verbonden. Wie werkt telt mee. Voor de 1 op de 3 werkende Nederlanders met een chronische aandoening is aan het werk blijven helaas geen vanzelfsprekendheid. We leven en werken steeds langer. Hierdoor komen meer en meer Nederlanders voor de uitdaging te staan: <em>hoe houd ik het werk vol? Mensen zijn niet of patiënt of werknemer/ZZP’er of mantelzorger, ze zijn het vaak allemaal tegelijk. De overheid zal haar burgers moeten ondersteunen die diverse rollen te kunnen combineren in het dagelijks leven. Dit vraagt om overheidsbeleid waarin de domeinen van zorg en werk beter met elkaar verbonden zijn. Ik doe dan ook dringend een oproep aan het nieuwe kabinet: Stel één Minister van Werk en Gezondheid aan!

  Ga naar de Skipr blog
  Brief aan de formateur

  Lees meer

 • Healthy Work

  Inventarisatie onderzoeksprojecten

  Lees meer

 • Conferentie Alles is gezondheid… De reis gaat verder!

  Conferentie Alles is gezondheid…

  De reis gaat verder!

  Aig Congres 2017

  Woensdag 15 februari 2017 van 08:30 uur tot 17:30 uur

  Locatie: Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

  Voorlopig programma van de inspiratie sessie

  15.25 – 16.25 Inspiratiesessies (open)
  Duurzaam werken: over langer doorwerken, werk & zorg en werken met een chronische ziekte
  (Commissie Werk en Gezondheid)

  Paul Baart, Commissie Werk Gezondheid
  Prof Dr Jac van der Klink, Tranzo Tilburg University, Lid Commissie Werk Gezondheid, presentatie De context van Werk en Gezondheid:
  Drs .Marcel Reijmerink, Adviseur Gezondheidsmanagement, Achmea, Zorg & Gezondheid presentatie Gezond Werken, Achmea: 

  Lees meer

Doelstellingen

Gezondheid is van belang om te kunnen werken, werk is van groot belang voor de gezondheid. We gaan uit van een dynamisch concept dat gezondheid ziet als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, (Huber). Werk is daarvan een belangrijk onderdeel. Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (van der Klink)

Samenwerken

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn onderwerpen van overleg tussen werkgever en werknemer. Als het nodig is kan de (zorg) professional dit overleg ondersteunen. Ook is het mogelijk binnen een bedrijf dit gesprek te koppelen aan de HR-cyclus. In het overleg is dan aandacht voor vragen over gezondheid, inzetbaarheid, de werkomstandigheden en de combinatie van werk en privé, nu en in de toekomst. Werkenden, werkgevers en professionals kunnen maatregelen om gezond te werken gezamenlijk organiseren op bedrijfsniveau, binnen een regionaal netwerk of op brancheniveau.

Werken is niet altijd gezond

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen tot gezondheidsproblemen en uitval leiden.(RIVM). Het gaat dan vaak om:

 • fysieke belasting. Bijvoorbeeld door zwaar tillen, verkeerd zitten of langdurig inactief zijn;
 • belasting vanuit de omgeving. Door onder andere blootstelling aan lawaai en het werken met schadelijke stoffen;
 • psychosociale belasting: hoge werkeisen, weinig autonomie en slechte relaties op het werk zijn daar mogelijke aspecten van.

Gezond werken

Om te kunnen werken is het van belang voor werknemers om inzetbaar te zijn. Gezondheid is daarvan een aspect. Werknemers en hun werkgevers zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk, beiden vanuit hun eigen rol en welbegrepen belang.

Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Vitaliteit (energie), Inzetbaarheid en flexibiliteit, Werkvermogen Kennis : informatie over en kennis van gezondheid en ziekte beïnvloeden in toenemende mate onze gezondheid Vaardigheden: laaggeletterden rapporteren vaker een slechte gezondheid, zijn vaker ziek en overlijden ook eerder dan mensen die adequaat geletterd zijn Inkomen

Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (van der Klink)

Commissieleden

 • Wim Oolbekkink

  Wim Oolbekkink

  Stichting SBI / Programmamaker Campus landgoed Zonheuvel; voor samenwerking, bezinning en inspiratie.

  Kernwoorden: arbeidsmarkt innovatie, werkgeluk helpt om gezond te blijven, art for social change.

   

 • Bert van Boggelen

  Bert van Boggelen

  De Normaalste Zaak

 • Piet Vessies

  Piet Vessies

  AWVN

 • Anemone Bögels

  Anemone Bögels

  Voorzitter van de Raad van Toezicht van het Centrum Werk Gezondheid
  Directeur Allianties & Strategie
  Kernwoorden: Zorginnovatie, kwaliteit van zorg, participatie

 • Carel Hulshof

  Carel Hulshof

  Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde AMC, coördinator Richtlijnen NVAB

  Zijn onderzoek in de afgelopen vijf jaar heeft zich geconcentreerd op de onderwerpen:  
  ontwikkeling en evaluatie van monodisciplinaire (voor bedrijfsartsen) en
  multidisciplinaire richtlijnen voor de praktijk
  nieuwe manieren voor kennisverspreiding
  toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk
   workers’ health toezicht
  epidemiologie, preventie
  interventie van de effecten op de gezondheid als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen
  evaluatieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg

 • Paul Baart

  Paul Baart

  Paul Baart, mede initiatiefnemer
  directeur van Centrum Werk Gezondheid.
  Voorzitter van het platform FitforWork Nederland,
  stuur een mail-bericht
 • Harry van de Kraats

  Harry van de Kraats

  Directeur AWVN
  Van de Kraats werkte na zijn studie rechten in Utrecht in diverse HR-functies bij Unilever. Hij werkte bij Wolters Kluwer als Commercieel Directeur en van 2005 tot 2010 was hij als directielid van TomTom International medeverantwoordelijk voor de snelle groei van die organisatie: van enkele honderden naar meer dan 3.000 medewerkers.
  Sinds augustus 2013 is hij directeur van AWVN en de drijvende kracht achter tal van initiatieven die het welzijn van ondernemingen én medewerkers betreffen.

 • Jeanine Peppink – van der Sterren

  Jeanine Peppink – van der Sterren

  Verantwoordelijk voor beleid en strategie t.a.v. veiligheid & gezondheid, kwaliteit, MVO/milieu en kwaliteitscontrole en het opzetten, implementeren en managen van een centraal IHC Managementsysteem gebaseerd op IHMQ en ISO 9001/14001/45001.
  Vergelijkbare functies vervult in diverse branches waaronder offshore & marine, farmacie, grafische en kunststofverwerkende industrie.

 • Kees Glasbergen

  Kees Glasbergen

  De afgelopen 10 jaar ben ik voor Achmea werkzaam geweest binnen de inkoop en ontwikkeling van arbeidsgerelateerde zorg. Vanuit die rol heb ik affiniteit gekregen met en kennis opgebouwd over een variëteit aan thema’s die spelen bij werkgevers op het vlak van zorg en verzuim. De postdoctorale masterclass Integraal Gezondheidsmanagement die ik 2009 heb gevolgd heeft mijn integrale blik en aanpak daarbij verder aangescherpt. Om meer op dit terrein te kunnen doen heeft Achmea mij in 2015 één dag in de week gedetacheerd als accounthouder Werk & Zorg binnen het programmabureau van Alles is Gezondheid. In die functie ben ik ook betrokken geraakt en heb een bijdrage geleverd aan de opstart van de Commissie Werk & Gezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat als je als individu, bedrijf en samenleving verdere stappen wil zetten in duurzame inzetbaarheid, het aanpakken van leefstijl alleen niet voldoende is. Het nemen van verantwoordelijkheden en een brede integrale aanpak leveren wel duurzame resultaten op. Vanuit mijn huidige functie als Account Director Corporate binnen het kennis- en expertise centrum van de paraDigma Groep (met onder andere PSION en Argo Advies als labels) word ik in staat gesteld de commissie Werk en Gezondheid daarbij verder te ondersteunen.

 • Jac van der Klink

  Jac van der Klink

  Hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.
  Hij zet zich theoretisch en praktisch in voor de gezondheid van werknemers.

 • Jaap Jongejan

  Jaap Jongejan

  Algemeen directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel
  De dialoog voeren op alle niveaus met alle mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag daarbij is: hoe kan je elan overbrengen op mensen in de organisatie en hun omgeving? Investeren in vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, waarbij woorden als samenwerken en inspiratie centraal staan. Of wel anders denken is de basis voor anders doen en vandaar uit veranderen met perspectief.

  Aspripratie: actief zijn in de driehoek: sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Herkenbaar zijn door: netwerken, creativiteit, elan, vernieuwend en duurzaam denken. Kernwoorden: anders denken, anders doen en veranderen met perspectief.

   

   

   

 • Ivo van Dijk

  Ivo van Dijk

  Lid raad van bestuur ONVZ Zorgverzekeraar
  Werk en gezondheid zijn twee belangrijke thema’s voor mij en voor ONVZ, vooral in het kader van duurzame inzetbaarheid. Werkdruk en met name psychische werkdruk is daarbinnen een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor individuele werknemers zelf, het heeft ook veel invloed op collega’s en leidinggevenden. Eigenlijk is het voor ondernemingen een onderwerp om iets aan te doen, juist in het kader van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Een ander thema dat daar steeds vaker mee samen gaat is mantelzorg en wat dat met zich meebrengt aan druk en stress. Zowel voor de omgeving thuis als op het werk en sowieso voor de mantelzorgers zelf. Met de commissie en met mijn organisatie wil ik daar de nadruk op leggen de komende tijd.