Brainstorm

Brainstormsessies als input voor de handreikingen

In november en december 2020 vonden 6 online brainstormsessies plaats, waar velen van jullie aan hebben deelgenomen. Nogmaals dank voor de waardevolle bijdragen!
Centraal stond het ophalen van suggesties voor zowel de inhoud als de vorm van de handreikingen voor de 4 beoogde doelgroepen van de handreikingen: zelfstandig werkenden, werknemers, werkgevers en zorgverleners. Verder is gevraagd naar mogelijke organisaties die de concept handreikingen in de praktijk willen uittesten.

Gevarieerde mix van deelnemers

In totaal namen 33 mensen deel aan deze brainstormsessies, waaronder ervaringdeskundigen, vertegenwoordigers van werknemers en patiënten, bedrijfs-, huis-, long- en revalidatieartsen, vertegenwoordigers van verpleegkundigen en verzorgenden, ergo – en fysiotherapeuten, jobcoaches, re-integratiedeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, werkgevers, managers, HR, onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Veel ervaringsdeskundige experts op gebied van arbeid & gezondheid
Opvallend was daarbij dat alle ervaringsdeskundigen die deelnamen aan de sessies, professioneel  werkzaam zijn op het gebied van werk en corona en of chronische aandoeningen. In functies zoals jobcoach, re-integratiedeskundige of onderzoeker. Hier is niet op gestuurd vanuit het project. Deze dubbele deskundigheid is een spontane uitkomst.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl