Enkele bevindingen uit de brainstormsessies

  • Maak de handreikingen zo specifiek als mogelijk voor COVID-19 met uitgangspunten rond COVID-19 en werk en specifieke adviezen per doelgroep.
  • Specificeer de beoogde doelgroepen.  
  • Bundel de adviezen voor de verschillende doelgroepen in 1 document, zodat de een ziet wat de ander kan doen en je hiernaar kunt vragen.
  • Schets realistisch beeld op basis van kennis die we nu hebben. Zoals het er nu uitziet herstelt de grootste groep mensen van COVID-19 infectie. Een kleinere groep houdt langdurige en ernstige klachten na COVID-19 infectie. Mogelijk dat er sprake kan zijn van een chronische vorm of post-COVID-19 syndroom.
  • Herstel bij COVID-19 klachten verloopt grillig.
  • Benadruk geleidelijke opbouw van werk dat rekening houdt met regelmatige flinke terugval en neem ruim de tijd voor herstel.
  • Houd rekening met mogelijke post exertional malaise: terugval in energie na fysieke of mentale inspanning die maakt dat het herstel nog moeizamer verloopt.
  • Luister serieus naar wat iemand nodig heeft om te kunnen blijven werken of het werk te kunnen hervatten: maatwerk is van belang, er is geen vast protocol.
  • Vergeet het sociale aspect bij corona niet: eenzaamheid, isolement, maar ook mogelijke schaamte, stigma en het ontbreken van een sociaal vangnet kunnen herstel en daarmee werkhervatting belemmeren.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl