Programma

Nader uit te werken

LEEFSTIJL & GEZONDHEID

Werknemers met lage SES

De werkplek als vindplaats voor risicogroepen

Gezondheidschecks en leefstijlinterventies via het werk

NACHTWERK

Gezondheidsklachten en – risico’s door nachtwerk

Slaapkwaliteit en voeding

SEDENTAIR GEDRAG

Langdurig zitten als arbeidsrisico

Taakroulatie, inrichting van functies

Beïnvloeding arbowetgeving: geen functies aanbieden die langdurig zitten vereisen

FYSIEKE BELASTING

GEHOORSCHADE

GRENSWAARDEN

ZELFSTANDIG WERKENDEN

BUITENWERKEN EN HUIDKANKER

 1. DUURZAME INZETBAARHEID
  1. Werkenden in staat stellen om duurzaam aan het werk te kunnen blijven
  2. Duurzame inzetbaarheid van werknemers als onderdeel van bedrijfsbeleid, MVO beleid
  3. Aandeelhouders en duurzaam omgaan met personeel
 2. WERKEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
  1. Werkbehoud, aan het werk blijven met een chronische aandacht
  2. Werk / arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg
  3. Chronisch vriendelijk beleid van werkgevers
 3. ARBOCURATIEVE SAMENWERKING
  1. Afstemming tussen ondersteunen werkvermogen van werkenden vanuit bedrijfsgezondheidszorg en curatieve gezondheidszorg
  2. Financieringsvraagstukken rond de curatieve gezondheidszorg met aandacht voor het werk / de arbeidsparticipatie van werkende patiënten
 4. PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)
  1. Werkdruk en werkstress
  2. Sociaal veilig werkklimaat en toxic management van leidinggevenden
 5. MANTELZORG EN WERK
  1. Voorkomen van arbeidsuitval van mantelzorgers
  2. Werkgeversbeleid gericht op betere combinatie van werk en mantelzorgtaken door
 6. LAAGGELETTERDHEID
  1. Bewustwording van gezondheids- en veiligheidsrisico’s van laaggeletterdheid op de werkvloer
  2. Concrete mogelijkheden ter ondersteuning van laaggeletterde werknemers vanuit het bedrijfsbeleid
 •  

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl