Netwerk van zorg: werkbehoud bij COVID-19

Praktische handreikingen voor hoe mensen met doorgemaakte COVID-19 infectie binnen organisaties aan het werk kunnen blijven

COVID-19 en werk

Diverse onderzoeken laten zien dat een groep mensen na een doorgemaakte COVID-19 infectie gedurende langere tijd klachten behoudt, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een post COVID-19 syndroom[1].
Er is nog weinig informatie voorhanden hoe om te gaan met de gevolgen van corona in relatie tot werk. Dit project had tot doel om werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en zorgverleners een eerste handreiking te bieden.

Netwerkzorg

Het bijzondere van dit project is dat er ook handreikingen ontwikkeld worden voor zelfstandig werkenden: voor hen is nog weinig informatie voorhanden over werken met een chronische aandoening. Hetzelfde geldt voor zorgverleners. Zo ontwikkelen we een hele lijn rondom één ziektebeeld voor alle stakeholders: de werkende zelf, zijn/haar werkgever en zorgverlener. Daarmee kun je daadwerkelijk ondersteunen dat eenieder in de keten eenzelfde boodschap uitdraagt en daarnaar handelt, om zo werkbehoud na een doorgemaakte COVID-19 infectie te realiseren.

Praktische handreikingen

Met een grote groep ervaringsdeskundigen en deskundigen zijn in november 2021 praktische handreikingen COVID-19 en werk voor werkgevers, zelfstandig werkenden, werkgevers en zorgverleners gemaakt rond COVID-19 en werk opgeleverd. Deze kun je hieronder downloaden.

Coördinatie

De uitvoering was in handen van Stichting Centrum Werk Gezondheid, namens de Commissie Werk Gezondheid. Het project is mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Directie Gezond en Veilig Werken.

In de tussentijd is er een programma COVID-19 en werk gestart in samenwerking met C-support. Voor meer informatie: www.werkcovid19.nl
Meld je aan voor de nieuwsbrief COVID-19 en werk.


[1] Goërtz et al., 2020 


Klankbord groep

Frank Alfrink

Directeur

ZZP Nederland

Thom Bijenhof

Projectleider Functiewaardering Gezondheidszorg

FNV

Jacob Brouwers

Propositiemanager

Stichting IZZ

Lex Burdorf

Hoogleraar determinanten van volksgezondheid

Erasmus Medisch Centrum

Annemieke de Groot

Directeur

C-support

Rianne Hermans

Nazorgadviseur

C-support

Carel Hulshof

Bedrijfsarts. Tot 1 juli 2020 bijzonder hoogleraar Arbeids- en

 

 

Bedrijfsgeneeskunde

 

 

Hoofd Polikliniek Mens en Arbeid

Coronel Instituut (AMC)

Jac van der Klink

Emeritis Hoogleraar GGZ en werk en duurzame inzetbaarheid

 

Rune Poortvliet

Junior onderzoeker/promovendus Zorg en Participatie

Nivel

 

bij Chronische Aandoeningen, ervaringsdeskundige

 

Piet  Vessies

Netwerkadviseur

Alles is Gezondheid

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl