Netwerk van zorg: werkbehoud bij COVID-19

Praktische handreikingen voor hoe we nu en in de toekomst mensen met doorgemaakte COVID-19 infectie binnen organisaties aan het werk kunnen houden

COVID-19 en werk

Diverse onderzoeken laten zien dat een groep mensen na een doorgemaakte COVID-19 infectie gedurende langere tijd klachten behoudt, zoals vermoeidheid en kortademigheid. Er zijn aanwijzingen dat er sprake is van een post COVID-19 syndroom[1].
Er is nog weinig informatie voorhanden hoe om te gaan met de gevolgen van corona in relatie tot werk. Dit project heeft als doel om werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en zorgverleners een eerste handreiking te bieden.

Praktische handreikingen

In dit project ontwikkelen we praktische handreikingen voor werkgevers, werknemers, zelfstandig werkenden en zorgverleners hoe om te gaan met doorgemaakte COVID-19 infectie en werk.De handreikingen krijgen een toets in de praktijk binnen drie bedrijven, waar zowel mensen in loondienst als zelfstandigen werken, beide met gevolgen van een doorgemaakte COVID-19 infectie.

Netwerkzorg

Het bijzondere van dit project is dat er ook handreikingen ontwikkeld worden voor zelfstandig werkenden: voor hen is nog weinig informatie voorhanden over werken met een chronische aandoening. Hetzelfde geldt voor zorgverleners. Zo ontwikkelen we een hele lijn rondom één ziektebeeld voor alle stakeholders: de werkende zelf, zijn/haar werkgever en zorgverlener. Daarmee kun je daadwerkelijk ondersteunen dat eenieder in de keten eenzelfde boodschap uitdraagt en daarnaar handelt, om zo werkbehoud na een doorgemaakte COVID-19 infectie te realiseren.
De uitvoering is in handen van Stichting Centrum Werk Gezondheid, namens de Commissie Werk Gezondheid. Het project is mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Directie Gezond en Veilig Werken.
Door de coronasituatie, betreft het een grotendeels online project.

Meld je aan voor de projectnieuwsbrief via info@centrumwerkgezondheid.nl


[1] Goërtz et al., 2020 

 


Klankbord groep

Frank Alfrink

Directeur

ZZP Nederland

Thom Bijenhof

Projectleider Functiewaardering Gezondheidszorg

FNV

Jacob Brouwers

Propositiemanager

Stichting IZZ

Lex Burdorf

Hoogleraar determinanten van volksgezondheid

Erasmus Medisch Centrum

Annemieke de Groot

Directeur

C-support

Rianne Hermans

Nazorgadviseur

C-support

Carel Hulshof

Bedrijfsarts. Tot 1 juli 2020 bijzonder hoogleraar Arbeids- en

 

 

Bedrijfsgeneeskunde

 

 

Hoofd Polikliniek Mens en Arbeid

Coronel Instituut (AMC)

Jac van der Klink

Emeritis Hoogleraar GGZ en werk en duurzame inzetbaarheid

 

Rune Poortvliet

Junior onderzoeker/promovendus Zorg en Participatie

Nivel

 

bij Chronische Aandoeningen, ervaringsdeskundige

 

Piet  Vessies

Netwerkadviseur

Alles is Gezondheid