Doelen en uitgangspunten

Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Vitaliteit (energie), Inzetbaarheid en flexibiliteit, Werkvermogen Kennis : informatie over en kennis van gezondheid en ziekte beïnvloeden in toenemende mate onze gezondheid Vaardigheden: laaggeletterden rapporteren vaker een slechte gezondheid, zijn vaker ziek en overlijden ook eerder dan mensen die adequaat geletterd zijn Inkomen

Gezond werken

Om te kunnen werken is het van belang voor werknemers om inzetbaar te zijn. Gezondheid is daarvan een aspect. Werknemers en hun werkgevers zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk, beiden vanuit hun eigen rol en welbegrepen belang.

Werken is niet altijd gezond

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen tot gezondheidsproblemen en uitval leiden.(RIVM). Het gaat dan vaak om:

  • fysieke belasting. Bijvoorbeeld door zwaar tillen, verkeerd zitten of langdurig inactief zijn;
  • belasting vanuit de omgeving. Door onder andere blootstelling aan lawaai en het werken met schadelijke stoffen;
  • psychosociale belasting: hoge werkeisen, weinig autonomie en slechte relaties op het werk zijn daar mogelijke aspecten van.

Samenwerken

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn onderwerpen van overleg tussen werkgever en werknemer. Als het nodig is kan de (zorg) professional dit overleg ondersteunen. Ook is het mogelijk binnen een bedrijf dit gesprek te koppelen aan de HR-cyclus. In het overleg is dan aandacht voor vragen over gezondheid, inzetbaarheid, de werkomstandigheden en de combinatie van werk en privé, nu en in de toekomst. Werkenden, werkgevers en professionals kunnen maatregelen om gezond te werken gezamenlijk organiseren op bedrijfsniveau, binnen een regionaal netwerk of op brancheniveau.

Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (van der Klink)

De commissie

Wim Oolbekkink

Bert van Boggelen

Piet Vessies

Anemone Bögels

Carel Hulshof

Paul Baart

Harry van de Kraats

Jeanine Peppink – van der Sterren

Kees Glasbergen

Jac van der Klink

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl