Commissie initieert
en bewaakt de voortgang

Minister stuurt reactie advies naar Tweede Kamer

Minister Schippers heeft mede namens de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), haar reactie op het advies ‘Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte’ van de Sociaal-Economische Raad (SER) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin heeft de commissie een rol: “Ik heb de SER dan ook gevraagd om, in samenwerking met de Commissie Werk en Gezondheid, waar nodig de uitvoering van de aanbevelingen te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken.” aldus de minister.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl