Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Vitaliteit (energie), Inzetbaarheid en flexibiliteit, Werkvermogen Kennis : informatie over en kennis van gezondheid en ziekte beïnvloeden in toenemende mate onze gezondheid Vaardigheden: laaggeletterden rapporteren vaker een slechte gezondheid, zijn vaker ziek en overlijden ook eerder dan mensen die adequaat geletterd zijn Inkomen

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl