1. DUURZAME INZETBAARHEID
  1. Werkenden in staat stellen om duurzaam aan het werk te kunnen blijven
  2. Duurzame inzetbaarheid van werknemers als onderdeel van bedrijfsbeleid, MVO beleid
  3. Aandeelhouders en duurzaam omgaan met personeel
 2. WERKEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
  1. Werkbehoud, aan het werk blijven met een chronische aandacht
  2. Werk / arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg
  3. Chronisch vriendelijk beleid van werkgevers
 3. ARBOCURATIEVE SAMENWERKING
  1. Afstemming tussen ondersteunen werkvermogen van werkenden vanuit bedrijfsgezondheidszorg en curatieve gezondheidszorg
  2. Financieringsvraagstukken rond de curatieve gezondheidszorg met aandacht voor het werk / de arbeidsparticipatie van werkende patiënten
 4. PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)
  1. Werkdruk en werkstress
  2. Sociaal veilig werkklimaat en toxic management van leidinggevenden
 5. MANTELZORG EN WERK
  1. Voorkomen van arbeidsuitval van mantelzorgers
  2. Werkgeversbeleid gericht op betere combinatie van werk en mantelzorgtaken door
 6. LAAGGELETTERDHEID
  1. Bewustwording van gezondheids- en veiligheidsrisico’s van laaggeletterdheid op de werkvloer
  2. Concrete mogelijkheden ter ondersteuning van laaggeletterde werknemers vanuit het bedrijfsbeleid
 •