Carel Hulshof

Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde AMC, coördinator Richtlijnen NVAB

Zijn onderzoek in de afgelopen vijf jaar heeft zich geconcentreerd op de onderwerpen:  
ontwikkeling en evaluatie van monodisciplinaire (voor bedrijfsartsen) en
multidisciplinaire richtlijnen voor de praktijk
nieuwe manieren voor kennisverspreiding
toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk
 workers’ health toezicht
epidemiologie, preventie
interventie van de effecten op de gezondheid als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen
evaluatieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg