Carel Hulshof

Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde AMC, coördinator Richtlijnen NVAB

Zijn onderzoek in de afgelopen vijf jaar heeft zich geconcentreerd op de onderwerpen:  
ontwikkeling en evaluatie van monodisciplinaire (voor bedrijfsartsen) en
multidisciplinaire richtlijnen voor de praktijk
nieuwe manieren voor kennisverspreiding
toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk
 workers’ health toezicht
epidemiologie, preventie
interventie van de effecten op de gezondheid als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen
evaluatieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl