Wim Oolbekkink

Stichting SBI / Programmamaker Campus landgoed Zonheuvel;
voor samenwerking, bezinning en inspiratie.

Kernwoorden: arbeidsmarkt innovatie, werkgeluk helpt om gezond te blijven, art for social change.

Bert van Boggelen

Verbinder, bouwer, adviseur, bestuurder
Voor onder meer:
Voorheen onder andere: Kwartiermaker/Directeur De Normaalste Zaak

Kernwoorden: f

Piet Vessies

Netwerkadviseur bedrijven en gezondheid Alles is Gezondheid
Voorheen: SAWVN

Kernwoorden: Het kan anders”: vernieuwen, luisteren, ondersteunen en ‘hoe nu verder?’

Anemone Bögels

Anemone Bögels

Partner VerbindenmetZorg
Movimento –

Voorheen onder andere: Directeur Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Adjunct Directeur GGD Nederland

Kernwoorden: netwerkleiderschap, verbinden,

Lees verder

Carel Hulshof

Emeritus Bijzonder Hoogleraar Bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Amsterdam AMC
Voorheen onder ander: NVAB

Kernwoorden: multidisciplinaire richtlijnen, nieuwe manieren voor kennisverspreiding,
toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk,
workers’ health toezicht en preventie

Harry van de Kraats

Partner Maes & Lunau

Voorheen onder meer:  Algemeen directeur AWVN,
Directeur sociale zaken van VNO-NCW en MKB Nederland,
HR-directeur Unilever, TomTom en NS

Kernwoorden: politieke en economische krachtenveld waarin organisaties moeten opereren

Jeanine Peppink – van der Sterren

Group SHEQ Director Renewi

Voorheen: vergelijkbare functies in diverse branches waaronder
offshore & marine, farmacie, grafische en kunststofverwerkende industrie.

Kernwoorden: beleid en strategie veiligheid & gezondheid, kwaliteit, MVO en milieu

Kees Glasbergen

Account Director Corporate PSION

Voorheen onder andere: Zilveren Kruis, Inkoper arbeidsgerelateerde zorg Achmea

Kernwoorden: integraal gezondheidsmanagement, brede integrale aanpak werk & zorg, duurzame resultaten

Jac van der Klink

Emeritus Hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid Tilburg University

Voorheen onder andere: Prof. Bedrijfsgezondheidszorg UMCG, Wetenschappelijk directeur NSPOH

Kernwoorden: Waarde van werk, capability approach, equity/capability in plaats van equality/utility

Jaap Jongejan

Algemeen directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel
De dialoog voeren op alle niveaus met alle mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag daarbij is: hoe kan je elan overbrengen op mensen in de organisatie en hun omgeving? Investeren in vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, waarbij woorden als samenwerken en inspiratie centraal staan. Of wel anders denken is de basis voor anders doen en vandaar uit veranderen met perspectief.

Aspripratie: actief zijn in de driehoek: sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Herkenbaar zijn door: netwerken, creativiteit, elan, vernieuwend en duurzaam denken. Kernwoorden: anders denken, anders doen en veranderen met perspectief.

 

 

 

Ivo van Dijk

Lid raad van bestuur ONVZ Zorgverzekeraar
Werk en gezondheid zijn twee belangrijke thema’s voor mij en voor ONVZ, vooral in het kader van duurzame inzetbaarheid. Werkdruk en met name psychische werkdruk is daarbinnen een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor individuele werknemers zelf, het heeft ook veel invloed op collega’s en leidinggevenden. Eigenlijk is het voor ondernemingen een onderwerp om iets aan te doen, juist in het kader van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Een ander thema dat daar steeds vaker mee samen gaat is mantelzorg en wat dat met zich meebrengt aan druk en stress. Zowel voor de omgeving thuis als op het werk en sowieso voor de mantelzorgers zelf. Met de commissie en met mijn organisatie wil ik daar de nadruk op leggen de komende tijd.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl