Wim Oolbekkink

Stichting SBI / Programmamaker Campus landgoed Zonheuvel; voor samenwerking, bezinning en inspiratie.

Kernwoorden: arbeidsmarkt innovatie, werkgeluk helpt om gezond te blijven, art for social change.

 

Carel Hulshof

Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde AMC, coördinator Richtlijnen NVAB

Zijn onderzoek in de afgelopen vijf jaar heeft zich geconcentreerd op de onderwerpen:  
ontwikkeling en evaluatie van monodisciplinaire (voor bedrijfsartsen) en
multidisciplinaire richtlijnen voor de praktijk
nieuwe manieren voor kennisverspreiding
toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk
 workers’ health toezicht
epidemiologie, preventie
interventie van de effecten op de gezondheid als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen
evaluatieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg

Harry van de Kraats

Directeur AWVN
Van de Kraats werkte na zijn studie rechten in Utrecht in diverse HR-functies bij Unilever. Hij werkte bij Wolters Kluwer als Commercieel Directeur en van 2005 tot 2010 was hij als directielid van TomTom International medeverantwoordelijk voor de snelle groei van die organisatie: van enkele honderden naar meer dan 3.000 medewerkers.
Sinds augustus 2013 is hij directeur van AWVN en de drijvende kracht achter tal van initiatieven die het welzijn van ondernemingen én medewerkers betreffen.

Jeanine Peppink – van der Sterren

Verantwoordelijk voor beleid en strategie t.a.v. veiligheid & gezondheid, kwaliteit, MVO/milieu en kwaliteitscontrole en het opzetten, implementeren en managen van een centraal IHC Managementsysteem gebaseerd op IHMQ en ISO 9001/14001/45001.
Vergelijkbare functies vervult in diverse branches waaronder offshore & marine, farmacie, grafische en kunststofverwerkende industrie.

Kees Glasbergen

De afgelopen 10 jaar ben ik voor Achmea werkzaam geweest binnen de inkoop en ontwikkeling van arbeidsgerelateerde zorg. Vanuit die rol heb ik affiniteit gekregen met en kennis opgebouwd over een variëteit aan thema’s die spelen bij werkgevers op het vlak van zorg en verzuim. De postdoctorale masterclass Integraal Gezondheidsmanagement die ik 2009 heb gevolgd heeft mijn integrale blik en aanpak daarbij verder aangescherpt. Om meer op dit terrein te kunnen doen heeft Achmea mij in 2015 één dag in de week gedetacheerd als accounthouder Werk & Zorg binnen het programmabureau van Alles is Gezondheid. In die functie ben ik ook betrokken geraakt en heb een bijdrage geleverd aan de opstart van de Commissie Werk & Gezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat als je als individu, bedrijf en samenleving verdere stappen wil zetten in duurzame inzetbaarheid, het aanpakken van leefstijl alleen niet voldoende is. Het nemen van verantwoordelijkheden en een brede integrale aanpak leveren wel duurzame resultaten op. Vanuit mijn huidige functie als Account Director Corporate binnen het kennis- en expertise centrum van de paraDigma Groep (met onder andere PSION en Argo Advies als labels) word ik in staat gesteld de commissie Werk en Gezondheid daarbij verder te ondersteunen.

Jac van der Klink

Hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.
Hij zet zich theoretisch en praktisch in voor de gezondheid van werknemers.

Jaap Jongejan

Algemeen directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel
De dialoog voeren op alle niveaus met alle mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag daarbij is: hoe kan je elan overbrengen op mensen in de organisatie en hun omgeving? Investeren in vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, waarbij woorden als samenwerken en inspiratie centraal staan. Of wel anders denken is de basis voor anders doen en vandaar uit veranderen met perspectief.

Aspripratie: actief zijn in de driehoek: sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Herkenbaar zijn door: netwerken, creativiteit, elan, vernieuwend en duurzaam denken. Kernwoorden: anders denken, anders doen en veranderen met perspectief.

 

 

 

Ivo van Dijk

Lid raad van bestuur ONVZ Zorgverzekeraar
Werk en gezondheid zijn twee belangrijke thema’s voor mij en voor ONVZ, vooral in het kader van duurzame inzetbaarheid. Werkdruk en met name psychische werkdruk is daarbinnen een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor individuele werknemers zelf, het heeft ook veel invloed op collega’s en leidinggevenden. Eigenlijk is het voor ondernemingen een onderwerp om iets aan te doen, juist in het kader van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Een ander thema dat daar steeds vaker mee samen gaat is mantelzorg en wat dat met zich meebrengt aan druk en stress. Zowel voor de omgeving thuis als op het werk en sowieso voor de mantelzorgers zelf. Met de commissie en met mijn organisatie wil ik daar de nadruk op leggen de komende tijd.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl