Piet Vessies

Netwerkadviseur bedrijven en gezondheid Alles is Gezondheid
Voorheen: SAWVN

Kernwoorden: Het kan anders”: vernieuwen, luisteren, ondersteunen en ‘hoe nu verder?’

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl