Samenwerken

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn onderwerpen van overleg tussen werkgever en werknemer. Als het nodig is kan de (zorg) professional dit overleg ondersteunen. Ook is het mogelijk binnen een bedrijf dit gesprek te koppelen aan de HR-cyclus. In het overleg is dan aandacht voor vragen over gezondheid, inzetbaarheid, de werkomstandigheden en de combinatie van werk en privé, nu en in de toekomst. Werkenden, werkgevers en professionals kunnen maatregelen om gezond te werken gezamenlijk organiseren op bedrijfsniveau, binnen een regionaal netwerk of op brancheniveau.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl