Werken is niet altijd gezond

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen tot gezondheidsproblemen en uitval leiden.(RIVM). Het gaat dan vaak om:

  • fysieke belasting. Bijvoorbeeld door zwaar tillen, verkeerd zitten of langdurig inactief zijn;
  • belasting vanuit de omgeving. Door onder andere blootstelling aan lawaai en het werken met schadelijke stoffen;
  • psychosociale belasting: hoge werkeisen, weinig autonomie en slechte relaties op het werk zijn daar mogelijke aspecten van.

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nlĀ