Auteur: paulbaart

Wim Oolbekkink

Stichting SBI / Programmamaker Campus landgoed Zonheuvel; voor samenwerking, bezinning en inspiratie.

Kernwoorden: arbeidsmarkt innovatie, werkgeluk helpt om gezond te blijven, art for social change.

 

Good Workathon

Alles is gezondheid …

Een good workathon is een samenvoegsel van ‘good work’ en ‘hackathon’. Een hackathon is weer een samentrekking van hacken en marathon, met als opzet dat een groep techneuten in een marathonachtige sessie een weerbarstig probleem (‘wicked problem’) kraakt.

Dit idee is door Alles is Gezondheid, werkgeversorganisatie AWVN, de Commissie Werk Gezondheid, bedrijvennetwerk De Normaalste Zaak, trainings- en adviesbureau SBI Formaat en zorgverzekeraar ONVZ omgevormd naar een good workathon waarin een groep met diverse achtergronden een lastig maatschappelijk vraagstuk rond werk kraakt. Deze organisatie tekenen ook voor het vervolg van de Good Workathon door het ondertekenen van een Pledge

Het weerbarstig probleem van deze Good Workathon is:

‘Hoe maken we van mensen waarvan de arbeidsmarkt afstand heeft genomen, onze best werkenden’

Insight into an international approach of working with a chronic condition

A practical exploration                                                                                                        
Project summary, November 22 2017

Advisory report on work and chronic conditions

In 2016 a working group of the SER[1], consisting of representatives of members of employers and employees publicized an advisory report ‘Work: it’s important to everyone – An advisory report on managing chronic illness at work’[2]. The advisory report is a response to a request for advice from the Ministers of Public Health, Welfare and Sport and of Social Affairs and Employment. After publication, the same ministers requested the SER and the field parties to make work of the recommendations made in this report. For the purpose of following the progress in the field, the working group of the SER is combined with the Dutch Patient Federation, the Dutch Commission Work Health and some other organizations. It is called the ‘Working Group on Chronically Ill People’.

Aim of the exploration
This exploration provides the working group with an overview of information, examples and strategies aimed at working with a chronic illness in other countries to inspire the Dutch policy on working with a chronic disease and stimulation job opportunities for young people with a chronic illness. The focus is on European initiatives.

Job retention and job opportunities for young people
The exploration concerns practical and evidence based foreign initiatives aimed at working with a chronic illness and stimulating job opportunities for young people with a chronic illness. With an eye for unusual collaborations, an innovative approach and projects that are still in the starting blocks.

These examples from abroad can be found via:

  • Online desk research
  • Inventory via Dutch network contacts
  • Inventory via foreign network contacts

Preparation study trip
In addition to an overview with foreign examples, the Dutch Working Group on Chronically Ill People receives a proposal which foreign initiatives are interesting to visit to inspire Dutch policy. An important aspect of the initiatives to be visited is what the infrastructure of the approach looks like. In close consultation with the relevant ministries, the secretariat of the SER and the working group, we compile a program and scenario for the study trip to the chosen initiatives.

Planning

November 2017 – January 2018

More information
Secretariat Dutch Commission Work Health
 p/a Foundation Dutch Center Work Health | Zonnehof 25 | 3811 ND Amersfoort NL
T. +31 6 53 92 15 98 (Paul Baart) | E. commissie@werkgezondheid.nlW. www.werkgezondheid.nl 

 

  

[1] The Social and Economic Council of the Netherlands (SER) advises the Dutch Government and Parliament on key points of social and economic policy. It also undertakes activities arising from governance tasks and self-regulatory matters, and functions as a platform for discussions of social and economic issues. The Council consists of independent Crown-appointed members, employers, and employees.

 

[2] An English abstract is available: https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/chronic-illness-at-work.aspx

Conferentie Alles is gezondheid…

De reis gaat verder!

 

Woensdag 15 februari 2017 van 08:30 uur tot 17:30 uur

Locatie: Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort

Voorlopig programma van de inspiratie sessie

15.25 – 16.25 Inspiratiesessies (open)
Duurzaam werken: over langer doorwerken, werk & zorg en werken met een chronische ziekte
(Commissie Werk en Gezondheid)

Paul Baart, Commissie Werk Gezondheid
Prof Dr Jac van der Klink, Tranzo Tilburg University, Lid Commissie Werk Gezondheid, presentatie De context van Werk en Gezondheid:
Drs .Marcel Reijmerink, Adviseur Gezondheidsmanagement, Achmea, Zorg & Gezondheid presentatie Gezond Werken, Achmea: 

Commissie initieert

en bewaakt de voortgang

Commissie initieert
en bewaakt de voortgang

Minister stuurt reactie advies naar Tweede Kamer

Minister Schippers heeft mede namens de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), haar reactie op het advies ‘Werk: van belang voor iedereen – Een advies over werken met een chronische ziekte’ van de Sociaal-Economische Raad (SER) naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin heeft de commissie een rol: “Ik heb de SER dan ook gevraagd om, in samenwerking met de Commissie Werk en Gezondheid, waar nodig de uitvoering van de aanbevelingen te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken.” aldus de minister.

Carel Hulshof

Hoogleraar Arbeidsgeneeskunde AMC, coördinator Richtlijnen NVAB

Zijn onderzoek in de afgelopen vijf jaar heeft zich geconcentreerd op de onderwerpen:  
ontwikkeling en evaluatie van monodisciplinaire (voor bedrijfsartsen) en
multidisciplinaire richtlijnen voor de praktijk
nieuwe manieren voor kennisverspreiding
toepassing van evidence-based medicine in gezondheid op het werk
 workers’ health toezicht
epidemiologie, preventie
interventie van de effecten op de gezondheid als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan lichaamstrillingen
evaluatieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg

Harry van de Kraats

Directeur AWVN
Van de Kraats werkte na zijn studie rechten in Utrecht in diverse HR-functies bij Unilever. Hij werkte bij Wolters Kluwer als Commercieel Directeur en van 2005 tot 2010 was hij als directielid van TomTom International medeverantwoordelijk voor de snelle groei van die organisatie: van enkele honderden naar meer dan 3.000 medewerkers.
Sinds augustus 2013 is hij directeur van AWVN en de drijvende kracht achter tal van initiatieven die het welzijn van ondernemingen én medewerkers betreffen.

Jeanine Peppink – van der Sterren

Verantwoordelijk voor beleid en strategie t.a.v. veiligheid & gezondheid, kwaliteit, MVO/milieu en kwaliteitscontrole en het opzetten, implementeren en managen van een centraal IHC Managementsysteem gebaseerd op IHMQ en ISO 9001/14001/45001.
Vergelijkbare functies vervult in diverse branches waaronder offshore & marine, farmacie, grafische en kunststofverwerkende industrie.

Kees Glasbergen

De afgelopen 10 jaar ben ik voor Achmea werkzaam geweest binnen de inkoop en ontwikkeling van arbeidsgerelateerde zorg. Vanuit die rol heb ik affiniteit gekregen met en kennis opgebouwd over een variëteit aan thema’s die spelen bij werkgevers op het vlak van zorg en verzuim. De postdoctorale masterclass Integraal Gezondheidsmanagement die ik 2009 heb gevolgd heeft mijn integrale blik en aanpak daarbij verder aangescherpt. Om meer op dit terrein te kunnen doen heeft Achmea mij in 2015 één dag in de week gedetacheerd als accounthouder Werk & Zorg binnen het programmabureau van Alles is Gezondheid. In die functie ben ik ook betrokken geraakt en heb een bijdrage geleverd aan de opstart van de Commissie Werk & Gezondheid. Ik ben ervan overtuigd dat als je als individu, bedrijf en samenleving verdere stappen wil zetten in duurzame inzetbaarheid, het aanpakken van leefstijl alleen niet voldoende is. Het nemen van verantwoordelijkheden en een brede integrale aanpak leveren wel duurzame resultaten op. Vanuit mijn huidige functie als Account Director Corporate binnen het kennis- en expertise centrum van de paraDigma Groep (met onder andere PSION en Argo Advies als labels) word ik in staat gesteld de commissie Werk en Gezondheid daarbij verder te ondersteunen.

Jac van der Klink

Hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid.
Hij zet zich theoretisch en praktisch in voor de gezondheid van werknemers.

Jaap Jongejan

Algemeen directeur Stichting SBI / SBI Formaat / Zonheuvel
De dialoog voeren op alle niveaus met alle mensen in de onderneming en de samenleving. De vraag daarbij is: hoe kan je elan overbrengen op mensen in de organisatie en hun omgeving? Investeren in vernieuwend denken over arbeidsverhoudingen en medezeggenschap, waarbij woorden als samenwerken en inspiratie centraal staan. Of wel anders denken is de basis voor anders doen en vandaar uit veranderen met perspectief.

Aspripratie: actief zijn in de driehoek: sociale innovatie (w.o. duurzame participatie), nieuwe arbeidsverhoudingen en arbeidsmarkt. Herkenbaar zijn door: netwerken, creativiteit, elan, vernieuwend en duurzaam denken. Kernwoorden: anders denken, anders doen en veranderen met perspectief.

 

 

 

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl