Auteur: Valerie van der Linden

Duurzaam inzetbaar

Duurzaam inzetbaar betekent dat medewerkers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten (van der Klink)

Samenwerken

Gezondheid en duurzame inzetbaarheid zijn onderwerpen van overleg tussen werkgever en werknemer. Als het nodig is kan de (zorg) professional dit overleg ondersteunen. Ook is het mogelijk binnen een bedrijf dit gesprek te koppelen aan de HR-cyclus. In het overleg is dan aandacht voor vragen over gezondheid, inzetbaarheid, de werkomstandigheden en de combinatie van werk en privé, nu en in de toekomst. Werkenden, werkgevers en professionals kunnen maatregelen om gezond te werken gezamenlijk organiseren op bedrijfsniveau, binnen een regionaal netwerk of op brancheniveau.

Werken is niet altijd gezond

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen tot gezondheidsproblemen en uitval leiden.(RIVM). Het gaat dan vaak om:

 • fysieke belasting. Bijvoorbeeld door zwaar tillen, verkeerd zitten of langdurig inactief zijn;
 • belasting vanuit de omgeving. Door onder andere blootstelling aan lawaai en het werken met schadelijke stoffen;
 • psychosociale belasting: hoge werkeisen, weinig autonomie en slechte relaties op het werk zijn daar mogelijke aspecten van.

Gezond werken

Om te kunnen werken is het van belang voor werknemers om inzetbaar te zijn. Gezondheid is daarvan een aspect. Werknemers en hun werkgevers zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk, beiden vanuit hun eigen rol en welbegrepen belang.

Gezondheid: voorwaarde voor inzetbaarheid

Vitaliteit (energie), Inzetbaarheid en flexibiliteit, Werkvermogen Kennis : informatie over en kennis van gezondheid en ziekte beïnvloeden in toenemende mate onze gezondheid Vaardigheden: laaggeletterden rapporteren vaker een slechte gezondheid, zijn vaker ziek en overlijden ook eerder dan mensen die adequaat geletterd zijn Inkomen

Contact – kaartje

Ivo van Dijk

Lid raad van bestuur ONVZ Zorgverzekeraar
Werk en gezondheid zijn twee belangrijke thema’s voor mij en voor ONVZ, vooral in het kader van duurzame inzetbaarheid. Werkdruk en met name psychische werkdruk is daarbinnen een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor individuele werknemers zelf, het heeft ook veel invloed op collega’s en leidinggevenden. Eigenlijk is het voor ondernemingen een onderwerp om iets aan te doen, juist in het kader van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Een ander thema dat daar steeds vaker mee samen gaat is mantelzorg en wat dat met zich meebrengt aan druk en stress. Zowel voor de omgeving thuis als op het werk en sowieso voor de mantelzorgers zelf. Met de commissie en met mijn organisatie wil ik daar de nadruk op leggen de komende tijd.

Programma 2

Nader uit te werken

LEEFSTIJL & GEZONDHEID

Werknemers met lage SES

De werkplek als vindplaats voor risicogroepen

Gezondheidschecks en leefstijlinterventies via het werk

NACHTWERK

Gezondheidsklachten en – risico’s door nachtwerk

Slaapkwaliteit en voeding

SEDENTAIR GEDRAG

Langdurig zitten als arbeidsrisico

Taakroulatie, inrichting van functies

Beïnvloeding arbowetgeving: geen functies aanbieden die langdurig zitten vereisen

FYSIEKE BELASTING

GEHOORSCHADE

GRENSWAARDEN

ZELFSTANDIG WERKENDEN

BUITENWERKEN EN HUIDKANKER

Programma 1

 1. DUURZAME INZETBAARHEID
  1. Werkenden in staat stellen om duurzaam aan het werk te kunnen blijven
  2. Duurzame inzetbaarheid van werknemers als onderdeel van bedrijfsbeleid, MVO beleid
  3. Aandeelhouders en duurzaam omgaan met personeel
 2. WERKEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING
  1. Werkbehoud, aan het werk blijven met een chronische aandacht
  2. Werk / arbeidsparticipatie als behandeldoel in de zorg
  3. Chronisch vriendelijk beleid van werkgevers
 3. ARBOCURATIEVE SAMENWERKING
  1. Afstemming tussen ondersteunen werkvermogen van werkenden vanuit bedrijfsgezondheidszorg en curatieve gezondheidszorg
  2. Financieringsvraagstukken rond de curatieve gezondheidszorg met aandacht voor het werk / de arbeidsparticipatie van werkende patiënten
 4. PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)
  1. Werkdruk en werkstress
  2. Sociaal veilig werkklimaat en toxic management van leidinggevenden
 5. MANTELZORG EN WERK
  1. Voorkomen van arbeidsuitval van mantelzorgers
  2. Werkgeversbeleid gericht op betere combinatie van werk en mantelzorgtaken door
 6. LAAGGELETTERDHEID
  1. Bewustwording van gezondheids- en veiligheidsrisico’s van laaggeletterdheid op de werkvloer
  2. Concrete mogelijkheden ter ondersteuning van laaggeletterde werknemers vanuit het bedrijfsbeleid
 •  

Commissie Werk Gezondheid
Regentesselaan 24, 3818 HJ Amersfoort
info@werkgezondheid.nl